• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 6:12:49 SA - Mở cửa
Bình Dương phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn
Nguồn tin: Báo Xây dựng | 04/02/2023 3:10:00 CH
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa ký Quyết định số 41/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2023 gồm 4 chương với 19 điều.
 
Quy định này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền của các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng; phương thức, nội dung phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng nhằm tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật được kịp thời, thống nhất và tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn Bình Dương.
 
 
Bình Dương phân cấp mạnh cho cấp xã, phường quản lý trật tự xây dựng theo thẩm quyền.
 
Cũng theo quy định này, Chủ tịch tỉnh Bình Dương phân cấp trách nhiệm quản lý kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan, cụ thể là: Trách nhiệm của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã; Trách nhiệm của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện; Trách nhiệm của Sở Xây dựng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan. Đồng thời, quy định về việc xác minh tình tiết và thực hiện các thủ tục liên quan trong xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng; tiếp nhận và xem xét ý kiến giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính; gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công tác xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng…
 
Đáng chú ý, Chánh Thanh tra xây dựng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra đối với các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh khi công trình được UBND tỉnh giao kiểm tra hoặc theo thông tin phản ánh do các cơ quan, đơn vị và cá nhân chuyển đến Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng.
 
Đối với Chủ tịch UBND cấp xã thì tổ chức quản lý, phát hiện, kiểm tra kịp thời đối với tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn và thông báo, phối hợp cơ quan có thẩm quyền để thực hiện trình tự kiểm tra, xử lý theo quy định (trừ công trình xây dựng trong các khu công nghiệp); Tổ chức theo dõi, kiểm tra và áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm trật tự xây dựng tại các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn, không để hành vi vi phạm tiếp diễn sau khi đã có biên bản vi phạm hành chính hoặc quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.
 
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng quy định cách thức phối hợp để quản lý theo dõi, kiểm tra giám sát trật tự xây dựng với 6 điều. Trong đó quy định cách thức phối hợp quản lý, kiểm tra trật tự xây dựng, việc thực hiện phối hợp quản lý, kiểm tra trật tự xây dựng, việc thực hiện phối hợp theo dõi việc dừng thi công xây dựng công trình, việc phối hợp tổ chức thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, phương thức phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, xử lý các hành vi vi phạm có liên quan sự cố về chất lượng công trình; ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức có liên quan trong phối hợp quản lý trật tự xây dựng.