• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.047,47 +2,37/+0,23%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:44:58 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.047,47   +2,37/+0,23%  |   HNX-INDEX   205,31   +1,99/+0,98%  |   UPCOM-INDEX   76,19   +0,02/+0,03%  |   VN30   1.050,43   +3,83/+0,37%  |   HNX30   364,76   +4,75/+1,32%
24 Tháng Ba 2023 10:49:40 SA - Mở cửa
VEC: Đỗ Thị Thúy Hương - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.400 CP
Nguồn tin: HNX | 06/02/2023 2:07:00 CH
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Thúy Hương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: VEC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.400 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.400 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thu xếp tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/02/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/03/2023.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức