• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.047,60 +2,50/+0,24%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:54:58 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.047,60   +2,50/+0,24%  |   HNX-INDEX   205,01   +1,69/+0,83%  |   UPCOM-INDEX   76,20   +0,03/+0,04%  |   VN30   1.050,30   +3,70/+0,35%  |   HNX30   364,03   +4,02/+1,12%
24 Tháng Ba 2023 9:58:20 SA - Mở cửa
NSL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Nguồn tin: HNX | 06/02/2023 2:05:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSL của CTCP Cấp nước Sơn La như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/03/2023 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La – Số 55 Tô Hiệu – thành phố Sơn La
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông