• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.047,06 +1,96/+0,19%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:44:58 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.047,06   +1,96/+0,19%  |   HNX-INDEX   204,68   +1,36/+0,67%  |   UPCOM-INDEX   76,27   +0,10/+0,13%  |   VN30   1.049,81   +3,21/+0,31%  |   HNX30   362,65   +2,64/+0,73%
24 Tháng Ba 2023 9:49:36 SA - Mở cửa
VBB: Ngày đăng ký cuối cùng Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025 theo Điểm h, khoản 2 và khoản 4 Điều 22 Điều lệ Vietbank (ngày 26/04/2021).
Nguồn tin: HNX | 06/02/2023 2:09:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2023
     * Lý do và mục đích: Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025 theo Điểm h, khoản 2 và khoản 4 Điều 22 Điều lệ Vietbank (ngày 26/04/2021).
           - Nội dung: - Thời gian thực hiện: từ ngày 20/02/2023 đến hết ngày 01/03/2023.
- Địa điểm nhận hồ sơ thực hiện quyền của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT của Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025; Văn phòng HĐQT Vietbank – Tầng 11 Tòa nhà Lim 2, số 62A Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Cổ đông có tên trong danh sách vào Ngày đăng ký cuối cùng (ngày 10/02/2023) được thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025.

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức