• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 7:02:20 SA - Mở cửa
LKW: Lợi nhuận tăng trưởng 10 năm liên tiếp
16/03/2023 11:35:00 SA

Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh (mã chứng khoán LKW) sắp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với lợi nhuận sau thuế tăng 4%, EPS đạt kỷ lục 6.657 đồng/cổ phần.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2022, công ty có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 52,8 tỷ đồng, tăng 1,2% so với năm 2021. Giá vốn hàng bán giảm 5,4% xuống 21,2 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng tăng 11,5% lên 5,8 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,2% lên 8 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2021 và vượt kế hoạch được giao. EPS đạt kỷ lục 6.657 đồng/cổ phần. Năm 2023, công ty đặt kế hoạch doanh thu 42,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12,8 tỷ đồng.
 
Được biết, Cấp nước Long Khánh có vốn điều lệ chỉ 25 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2022, công ty có 42 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 18,3% so với đầu năm, khoản tiền này được giải thích là tiền gửi có kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng tại các ngân hàng, lãi suất từ 3,7%/năm đến 10,5%/năm. Công ty không có khoản vay và nợ thuê tài chính nào dù là ngắn hạn hay dài hạn, trong khi lại có các khoản tiền gửi ngân hàng khá dồi dào.
 
 
Nhìn chung, doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng trưởng khá tốt trong các năm vừa qua. Nhiều năm liền công ty liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tính đến nay lợi nhuận của công ty đã tăng trưởng 10 năm liên tiếp. Từ năm 2013 đến năm 2022, lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng gấp 4,63 lần
 
Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh kinh doanh các dịch vụ cấp nước trên địa bàn thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Công ty được cổ phần hóa vào năm 2008, phần vốn nhà nước chiếm 51% do công ty cấp nước Đồng Nai quản lý.
 
Theo quy định tại Nghị định 117/2007/NĐ-CP, mỗi vùng phục vụ cấp nước chỉ do một đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ. Đặc thù này của ngành cấp nước hình thành thế độc quyền, tạo điều kiện thuận lợi lớn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cấp nước khiến cho ngành này được đánh giá là 1 trong những kinh doanh an toàn nhất hiện nay.
 
Địa bàn tỉnh Đồng Nai là khu vực đang trong quá trình phát triển đô thị hóa và công nghiệp hóa, tạo thuận lợi cho sự phát triển của lĩnh vực kinh doanh cơ sở hạ tầng trong đó có ngành cấp nước. Báo cáo thường niên năm 2021 của công ty nhấn mạnh với việc trở thành thành phố thuộc tỉnh, Long Khánh thu hút vốn đầu tư, diện tích khu công nghiệp gia tăng, từ đó góp phần làm tăng doanh thu cung cấp nước của công ty
 
Trong năm 2022, sản lượng nước sản xuất của công ty đạt 6,6 triệu m3, xấp xỉ kế hoạch đề ra, sản lượng ghi thu đạt 5,6 triệu m3. Mạng lưới khách hàng ngày càng mở rộng, các hoạt động chống thất thoát nước cũng mang lại hiệu quả khi tỷ lệ thất thoát giảm còn 14.79%, giúp lợi nhuận tăng trưởng bền vững.