• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.048,26 +3,16/+0,30%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:35:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.048,26   +3,16/+0,30%  |   HNX-INDEX   204,72   +1,40/+0,69%  |   UPCOM-INDEX   76,31   +0,14/+0,18%  |   VN30   1.051,51   +4,91/+0,47%  |   HNX30   363,26   +3,25/+0,90%
24 Tháng Ba 2023 9:42:50 SA - Mở cửa
BID: KBSV khuyến nghị nắm giữ với giá mục tiêu 44.300 đồng/cổ phiếu
Nguồn tin: VietNam Finance | 16/03/2023 7:42:39 SA
Quý IV/2022, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) duy trì kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt với thu nhập lãi thuần đạt 14.532 tỷ đồng (tăng 3.1% so với quý trước, tăng 33.9% so với cùng kỳ); tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 17.680 tỷ đồng (tăng 0,7% so với quý trước, tăng 15,9% so với cùng kỳ).
 
 
Lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 đạt 5.381 tỷ đồng (giảm 19.4% so với quý trước, tăng 87.6% so với cùng kỳ). Lũy kế cả năm 2022, LNTT đạt 23,058 tỷ đồng, tăng 70.2% so với cùng kỳ với tăng trưởng tín dụng đạt 12.1%.
 
NIM 4Q2022 đạt 2.92% (giảm 1 điểm cơ bản so với quý trước, tăng 2 điểm cơ bản so với cùng kỳ) trong đó lãi suất đầu vào bình quân tăng 18 điểm cơ bản so với quý trước do mặt bằng lãi suất huy động tăng ở cả thị trường 1 và thị trường 2 trong quý IV/2022. Trong khi đó lãi suất bình quân đầu ra tăng tương ứng 17 điểm cơ bản so với quý trước nhờ đẩy mạnh cho vay nhóm bán lẻ và SME vốn có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
 
Tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối quý IV/2022 đạt 1,16% giảm19 điểm cơ bản so với quý trước nhờ đẩy mạnh xử lý nợ xấu bằng nguồn dự phòng, đạt 9.581 tỷ đồng tương đương 47,6% nợ xấu tính đến cuối quý III/2022.
 
Trong khi đó nợ nhóm 2 tăng 43 điểm cơ bản so với quý trước cho thấy các áp lực từ diễn biến vĩ mô tiêu cực bắt đầu có tác động đến chất lượng tài sản của BID. Áp lực nợ xấu sẽ gia tăng trong năm 2023 khi thị trường bất động sản đang có những dấu hiệu suy yếu về cả giá và thanh khoản gây ảnh hưởng đến chất lượng tài sản của các ngân hàng.
 
Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) dự phóng tăng trưởng tín dụng của BID trong năm 2023 đạt 11,4% với giả định tăng trưởng tín dụng toàn ngành khoảng 13,5 - 14%. KBSV ước tính NIM năm 2023 của BID giảm 7 điểm cơ bản so với cùng kỳ, đạt 2,85% do ảnh hưởng của lãi suất đầu vào cao trong nửa cuối năm 2022 và chất lượng tài sản giảm ảnh hưởng đến thu nhập lãi.
 
KBSV dự phóng thận trọng tỷ lệ nợ xấu đạt 1,5%, tăng 34 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Chi phí trích lập dự phòng dự kiến đạt 27.418 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ để dự phòng cho phần nợ xấu tăng thêm, duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 184%. KBSV dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 21.033 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.
 
Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu BID. Giá mục tiêu cho năm 2023 là 44.300 đồng/cổ phiếu.