• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 6:09:35 SA - Mở cửa
TTA: Bị kiến nghị xử lý thuế hơn 10,4 tỷ đồng
Nguồn tin: Tạp chí kinh tế chứng khoán VN | 18/03/2023 12:17:32 CH
Năm 2022, Xây dựng Trường Thành (Mã TTA) ghi nhận doanh thu 809 tỷ đồng - tăng 22,3%; lợi nhuận sau thuế 223 tỷ - tăng 67,2% so với năm trước đó.
 
 
Tổng Cục Hải quan ngày 10/3/2023 công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật hải quan đối với CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (Mã TTA - HOSE).
 
Tại báo cáo, Tổng Cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Khánh Hòa và TP. Hà Nội thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với TTA đồng thời yêu cầu công ty nộp lần lượt 10,32 tỷ đồng và 108 triệu đồng số thuế còn thiếu tại các tờ khai nhập khẩu về Cục Hải quan Khánh Hòa và Cục hải quan TP. Hà Nội theo đúng quy định.
 
Tổng số tiền bị kiến nghị xử lý là 10,43 tỷ đồng.
 
Trường Thành là doanh nghiệp hoạt động trong mảng sản xuất điện có vốn điều lệ 1.574 tỷ đồng. Giữa tháng 9/2020, công ty đưa 135 triệu cổ phiếu lên niêm yết trên HOSE với giá tham chiếu 18.000 đồng/cổ phiếu.
 
Về kết quả kinh doanh, năm 2022, Xây dựng Trường Thành ghi nhận doanh thu 809 tỷ đồng - tăng 22,3% so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế 223 tỷ - tăng 67,2% YoY; biên lãi ròng 27,6%; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 359 tỷ đồng.
 
 
Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của TTA ở mức 4.606 tỷ đồng - trong đó phần lớn là tài sản dài hạn. Nợ phải trả giảm về 2.672 tỷ đồng (bao gồm 1.883 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn).
 

Cổ phiếu liên quan