• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.063,76 -0,87/-0,08%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.063,76   -0,87/-0,08%  |   HNX-INDEX   217,64   +0,86/+0,40%  |   UPCOM-INDEX   80,58   -0,13/-0,16%  |   VN30   1.060,81   -1,34/-0,13%  |   HNX30   405,77   +1,63/+0,40%
28 Tháng Năm 2023 6:01:17 SA - Mở cửa
NVL: Tiếp tục gia hạn thêm lô trái phiếu thứ 3 với giá trị 1.000 tỷ đồng
Nguồn tin: Báo Thanh Niên | 25/03/2023 12:36:05 CH
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) vừa thông báo đàm phán gia hạn thành công 3 lô trái phiếu có tổng giá trị 2.750 tỉ đồng.
 
 
Cụ thể, trái phiếu NVLH2124002 có giá trị phát hành 250 tỉ đồng do Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đại diện sở hữu được bổ sung tài sản đảm bảo là cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Nova Consumer. Bên cạnh đó, kỳ hạn trái phiếu được điều chỉnh kéo dài đến 10.3.2025 thay vì đáo hạn vào 26.4.2024 (thời gian gia hạn gần 1 năm). Lãi suất được điều chỉnh ở mức cố định 11,5%/năm, thanh toán vào ngày đáo hạn.
 
 
Đồng thời, Novaland cũng được trái chủ đồng ý gia hạn cho lô trái phiếu NVLH2224006 có giá trị 1.500 tỉ đồng do Công ty CP Chứng khoán Dầu khí đại diện sở hữu. Novaland được gia hạn thanh toán gốc chậm nhất tròn 24 tháng kể từ ngày đáo hạn công bố trước đây vào đầu năm 2024.
 
Trái chủ chấp thuận việc gia hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu đến ngày cuối cùng của thời gian thanh toán nợ với lãi suất cố định 11,5%/năm. Novaland sẽ thanh toán trước 20% tiền lãi đến hạn và phần tiền lãi còn lại sẽ trả cùng với tiền gốc vào cuối thời gian thanh toán nợ. Trái chủ cũng đồng ý không áp dụng lãi phạt do Novaland chậm thanh toán gốc hoặc chậm thanh toán lãi trái phiếu trong thời gian thanh toán nợ. Ngoài ra, trong thời gian thanh toán nợ, nếu phát sinh các sự kiện bất khả kháng, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí không tuyên bố sự kiện vi phạm đối với trái phiếu.
 
Đồng thời, lô trái phiếu NVLH2123010 có giá trị phát hành 1.000 tỉ đồng do Công ty CP Chứng khoán MB đại diện sở hữu, đáo hạn vào 17.3.2023, được kéo dài kỳ hạn thêm 3 tháng đến 19.6.2023. Trái phiếu được bổ sung tài sản đảm bảo là các quyền tài sản phát sinh từ các bất động sản thuộc các dự án tại TP.HCM của tổ chức phát hành và (hoặc) bên thứ ba. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và lãi suất cố định 10,5%/năm, kỳ trả lãi mỗi 6 tháng.
 
Cũng trong cùng ngày, Novaland công bố sẽ mua lại trước hạn 10% giá trị phát hành của lô trái phiếu NVLH2124002, tương đương 25 tỉ đồng vào 22,3. Công ty sẽ thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu, lãi quá hạn đã phát sinh nhưng chưa thanh toán (nếu có) cho các trái chủ theo danh sách người sở hữu trái phiếu chốt tại 16.3. Trái phiếu này được phát hành 26.4.2021 với kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 10,5%/năm.
 
Ngoài ra, Novaland công bố cổ đông đã thông qua phương án chào bán hơn 2,9 tỉ cổ phiếu, phương án phát hành ESOP 2023. Trong đó, công ty sẽ chào bán hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ, hơn 1,95 tỉ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng. Nếu các đợt phát hành diễn ra thành công, Novaland có thể huy động được tối thiểu 29.200 tỉ đồng...