• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.063,76 -0,87/-0,08%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.063,76   -0,87/-0,08%  |   HNX-INDEX   217,64   +0,86/+0,40%  |   UPCOM-INDEX   80,58   -0,13/-0,16%  |   VN30   1.060,81   -1,34/-0,13%  |   HNX30   405,77   +1,63/+0,40%
28 Tháng Năm 2023 6:05:48 SA - Mở cửa
7 mã chứng khoán trên HoSE và HNX thuộc diện cảnh báo
Nguồn tin: Vietnam+ | 30/03/2023 8:49:14 SA
7 mã cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSe) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) bị đưa vào diện cảnh báo hoặc duy trì diện cảnh báo.
 
 
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Ảnh: HOSE
 
1. Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSe) quyết định đưa cổ phiếu FDC của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư vào diện cảnh báo kể từ ngày 5/4/2023. 
Cổ phiếu FDC bị vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 bị âm 192,95 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán Việt Nam.
2. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định duy trì diện cảnh báo với cổ phiếu PPE của CTCP Tư vấn Đầu tư PP Enterprise kể từ ngày 3/4/2023. 
Cổ phiếu PPE bị duy trì diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán Việt Nam.
 
 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ảnh: hnx
 
3. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định duy trì diện cảnh báo với cổ phiếu CJC của CTCP Cơ điện Miền Trung kể từ ngày 29/3/2023. 
Cổ phiếu CJC bị duy trì diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán Việt Nam.
4. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định duy trì diện cảnh báo với cổ phiếu PEN của CTCP Xây lắp III-Petrolimex kể từ ngày 30/3/2023. 
Cổ phiếu PEN bị duy trì diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán Việt Nam.
5. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định duy trì diện cảnh báo với cổ phiếu SPI của CTCP SPIRAL GALAXY kể từ ngày 30/3/2023. 
Cổ phiếu SPI bị duy trì diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán Việt Nam.
6. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định duy trì diện cảnh báo với cổ phiếu VE1 của CTCP Xây dựng điện VNECO1 kể từ ngày 30/3/2023. 
Cổ phiếu bị duy trì diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán Việt Nam.
7. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định đưa vào diện cảnh báo với cổ phiếu  KKC của CTCP Tập đoàn Thành Thái  kể từ ngày 29/3/2023. 
Cổ phiếu KKC bị duy trì diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán Việt Nam./.
 

Cổ phiếu liên quan

Công ty
Giá
Tin tức