• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.063,76 -0,87/-0,08%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.063,76   -0,87/-0,08%  |   HNX-INDEX   217,64   +0,86/+0,40%  |   UPCOM-INDEX   80,58   -0,13/-0,16%  |   VN30   1.060,81   -1,34/-0,13%  |   HNX30   405,77   +1,63/+0,40%
28 Tháng Năm 2023 7:12:51 SA - Mở cửa
Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra sai phạm tại dự án Khu đô thị sân bay Kiến Tường ở Long An
Nguồn tin: Thương trường | 01/04/2023 7:50:00 CH
Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện dành quỹ đất để đầu tư, phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Long An, giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2021.
 
Theo kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tiến hành thanh tra diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội tại thời điểm lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 tại 50 đồ án.
 
Trong tổng số 50 đồ án quy hoạch chi tiết đô thị có 32 dự án không phải dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Còn lại 18 đồ án được phê duyệt tại khu vực đô thị là đô thị loại 2 và khu vực được quy hoạch đô thị loại 2 phải dành 20% đất để xây nhà ở xã hội.
 
Trong 18 đồ án đó, có 11 đồ án quy hoạch đô thị không xác định diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội khi phê duyệt quy hoạch chi tiết, 6 đồ án có xác định diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội và 1 dự án đến thời điểm thanh tra chưa được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết.
 
Đối với việc dành 20% tổng diện tích đất trong các dự án đã được phê duyệt để xây dựng nhà ở xã hội của các chủ đầu tư, chỉ có 4 dự án chủ đầu tư không dành 20% diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội. Trong đó có 1 dự án là dự án dự án Khu đô thị Sân bay chủ đầu tư chỉ dành 2,24% diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội, không đủ diện tích theo yêu cầu.
 
 
Quy hoạch tổng thể Khu Đô Thị Sân Bay Thị Xã Kiến Tường tổng diện tích 150 ha.
 
Cụ thể, theo kết luận thanh tra dự án Khu đô thị Sân bay (phường 1, thị xã Kiến Tường) phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1351 ngày 15/5/2014 của UBND thị xã Kiến Tường, chủ đầu tư có dành quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhưng không đủ diện tích theo quy định là 20% tổng diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội (dành 16.446 m2/735.460 m2 chiếm 2,24 % tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội).
 
Do đó, dự án Khu đô thị Sân bay vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP: “Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội”.
 
Liên quan đến dự án Khu đô thị Sân bay Kiến Tường, trước đó, Thanh tra tỉnh Long An có kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng, tổ chức bán đấu giá tài sản đất tại UBND Thị Xã Kiến Tường. Trong đó, việc tổ chức bán đấu giá tài sản đất được xác định có nhiều sai phạm.
 
Hàng năm, UBND Thị Xã Kiến Tường có chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất các lô nền tại các khu, cụm dân cư trên địa bàn Thị Xã. Hoạt động này mang lại nguồn thu ngân sách và địa phương sử dụng nguồn vốn từ đấu giá đất để đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị.
 
Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2019, UBND Thị Xã Kiến Tường đã đấu giá tổng cộng 792 lô đất tại 15 dự án khu, cụm, tuyến dân cư thu về gần 300 tỷ đồng. 
 
Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Long An xác định UBND Thị Xã Kiến Tường có chủ trương đấu giá đất khi chưa hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật tại 3 khu gồm: 343 lô đất Khu dân cư đô thị Sân bay (giai đoạn 1); 104 lô đất Khu dân cư cặp đường vào Trường Chính trị và 43 lô đất tại cụm dân cư Khu phố 9.
 
Trong đó, việc tổ chức bán đấu giá 313 lô đất Khu dân cư đô thị Sân bay (giai đoạn 1) có dấu hiệu thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá để dìm giá. Cụ thể, thời gian tổ chức 313 lô đất này, có 5 người mua hồ sơ và đều trúng đấu giá với một mức giá. 
 
Năm cá nhân đó là ông Nguyễn Quốc Bảo trúng đấu giá 116 lô; ông Lê Nguyễn Vũ Linh 35 lô; ông Nguyễn Quốc Thảo 97 lô; bà Vũ Thị Thu Thảo 29 lô và bà Vũ Nguyễn Thị Diễm trúng đấu giá 36 lô. 
 
Sau khi trúng đấu giá 313 lô đất tại Khu dân cư đô thị Sân bay, 5 người này làm hợp đồng uỷ quyền cho Công ty CP Kinh doanh BĐS Cát Tường để thực hiện kinh doanh. Công ty này sau đó làm thủ tục ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng sử dụng đất với các lô đất trên. 
 
Thanh tra tỉnh Long An cho rằng, Công ty CP Kinh doanh BĐS Cát Tường có dấu hiệu thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá để dìm giá, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, vi phạm tại điểm b khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. 
 
Việc lập các biên bản đấu giá của Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá và tư vấn Miền Nam (SASC) đối với 313 lô đất cũng chưa đúng trình tự, thủ tục. Theo đó, biên bản ngày 21-22/12/2017, thể hiện từ 13h0’ đến 19h21’và từ 07h0’đến 17h39’, không có nghỉ trưa là chưa phù hợp với thực tế diễn ra buổi đấu giá.
 
Quá trình đấu giá các lô đất tại Thị Xã Kiến Trường, SASC và 3 đơn vị tổ chức đấu giá khác chưa thực hiện đúng quy định khi không mở tài khoản thanh toán riêng để khách hàng nộp tiền đặt trước. 
 
Về việc tổ chức đấu giá 313 lô đất tại Khu dân cư đô thị Sân bay (giai đoạn 1), Thanh tra tỉnh Long An xét thấy hành vi vi phạm pháp luật của 5 người tham gia đấu giá, đơn vị tổ chức đấu giá SASC và Công ty CP Kinh doanh BĐS Cát Tường có dấu hiệu thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá khác để dìm giá gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
 
Tuy nhiên, ngày 7/7/2020, Thanh tra tỉnh tổ chức họp các ngành nội chính để xem xét và qua đó xác định chưa đủ cơ sở, điều kiện để xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ nhận định chưa chứng minh được thông đồng, dìm giá, số tiền gây thiệt hại nên không chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý.