• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.063,76 -0,87/-0,08%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.063,76   -0,87/-0,08%  |   HNX-INDEX   217,64   +0,86/+0,40%  |   UPCOM-INDEX   80,58   -0,13/-0,16%  |   VN30   1.060,81   -1,34/-0,13%  |   HNX30   405,77   +1,63/+0,40%
28 Tháng Năm 2023 6:35:29 SA - Mở cửa
TIX: Xuất nhập khẩu Tân Bình báo lãi quý I/2023 giảm 25% so với cùng kỳ
Nguồn tin: Báo Dân Việt | 18/05/2023 7:10:00 SA
CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex; HoSE: TIX) công bố BCTC 6 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc vào 30/9/2023. Công ty ghi nhận thực hiện được 43% mục tiêu doanh thu và 57% mục tiêu lợi nhuận sau thuế
 
 
Trong báo cáo tài chính quý I/2023, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex; HoSE: TIX) ghi nhận doanh thu thuần giảm 14% so với cùng kỳ, đạt hơn 103,5 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm tới 20 tỷ so với cùng kỳ, về hơn 78 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính đạt gần 20 tỷ đồng, giảm 27%. 
 
 
Báo cáo tài chính bán niên
 
Trong kỳ, chi phí tài chính tăng từ 1,1 tỷ của cùng kỳ lên gần 3 tỷ đồng. Trong đó kỳ này không ghị nhận chi phí lãi vay khi kỳ trước ghi nhận chi phí lãi vay tới hơn 911 triệu đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang ở mức 21,8 tỷ và 13,6 tỷ đồng. Kết quả, Tanimex ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 54 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.
 
Ở niên độ năm 2023, Tanimex đặt kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 241,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 95,6 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu niên độ, Công ty thực hiện được 43% kế hoạch doanh thu và 57% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
 
Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản Tanimex gần như đi ngang so với hồi đầu năm, đạt 1.207 tỷ đồng. Trong đó, chiếm chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn (250 tỷ đồng); Các khoản phải thu ngắn hạn (37 tỷ đồng); Bất động sản đầu tư (227 tỷ đồng); Đầu tư tài chính dài hạn (270 tỷ đồng) và tài sản dài hạn khác (183 tỷ đồng).
 
Ngoài ra, ngày 25/5 tới, Công ty sẽ chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2022 với tỷ lệ 5% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng) và tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 (tỷ lệ 12,5% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.250 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5.
 
Với 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty cần chi gần 53 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là 28/6/2023.