• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.063,76 -0,87/-0,08%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.063,76   -0,87/-0,08%  |   HNX-INDEX   217,64   +0,86/+0,40%  |   UPCOM-INDEX   80,58   -0,13/-0,16%  |   VN30   1.060,81   -1,34/-0,13%  |   HNX30   405,77   +1,63/+0,40%
28 Tháng Năm 2023 6:42:30 SA - Mở cửa
Lãi suất OMO giảm mạnh, Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm ròng hàng chục nghìn tỷ đồng
Nguồn tin: Vneconomy | 25/05/2023 4:15:28 CH

Cùng với việc giảm 0,5% một số loại lãi suất điều hành từ 25/5, Ngân hàng Nhà nước cũng giảm lãi suất trên thị trường mở (OMO) từ 5% xuống 4,5%. Đồng thời, nhà điều hành đã có 3 phiên liên tiếp bơm ròng khoảng 30 ngàn tỷ đồng ra thị thị trường qua kênh OMO…

Thanh khoản hệ thống dồi dào.

Ngày 24/5, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,02 – 0,08 % ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó. Cụ thể: qua đêm 4,34%; 1 tuần 4,5%; 2 tuần 4,58% và 1 tháng 4,8%.

Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD tăng 0,01 - 0,03 % ở các kỳ hạn ngắn trong khi đi ngang ở kỳ hạn 2 tuần và giảm 0,03 % ở kỳ hạn 1 tháng. Giao dịch tại: qua đêm 4,84%; 1 tuần 4,92%; 2 tuần 5,02%, 1 tháng 5,15%.

Lãi suất liên ngân hàng ngày 24/5/2023.

Phiên 24/5, lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng ở hầu hết các kỳ hạn ngoại trừ giảm ở kỳ hạn 5 năm. Cụ thể: 3 năm 2,47%; 5 năm  2,48%; 7 năm 2,73%; 10 năm 3,04%; 15 năm 3,15%.

Theo thống kê của Nhóm nghiên cứu MSB, ngày 24/5, Ngân hàng Nhà nước chào thầu ở hai kỳ hạn 7 ngày và 28 ngày, khối lượng 10.000 tỷ đồng/ kỳ hạn đều với lãi suất giảm xuống mức 4,5%. Không có khối lượng trúng thầu ở cả hai kỳ hạn; không có đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, có 10.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 10.000 tỷ đồng ra thị trường trong phiên 24/5, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giữ ở mức 1.481,84 tỷ đồng, khối lượng tín phiếu lưu hành giảm xuống mức 60.699,8 tỷ đồng.

Nguồn: MSB.

Ngày 23/5, trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước duy trì chào thầu ở hai kỳ hạn 7 ngày và 28 ngày, khối lượng 10.000 tỷ đồng/ kỳ hạn đều với lãi suất 5%. Có 547,61 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, không có khối lượng trúng thầu ở kỳ hạn 28 ngày; có 753,48 tỷ đồng đáo hạn.

Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, có 10.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 9.794,13 tỷ đồng ra thị trường, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống mức 1.481,84 tỷ đồng, khối lượng tín phiếu lưu hành giảm xuống mức 70.699,8 tỷ đồng.

Ngày 22/5, trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu ở hai kỳ hạn 7 ngày và 28 ngày, khối lượng 10.000 tỷ đồng/kỳ hạn và đều với lãi suất 5%. Không có khối lượng trúng thầu ở cả hai kỳ hạn; không có đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, có 10.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 10.000 tỷ đồng ra thị trường, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giữ ở mức 1.687,71 tỷ đồng, khối lượng tín phiếu lưu hành giảm xuống mức 80.699,8 tỷ đồng.

Thông qua nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước đã đảm bảo thanh khoản hệ thống dồi dào, giúp mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm liên tiếp trong 3 phiên đầu tuần, ổn định ở các kỳ hạn dưới 1 tháng.

Theo SSI, trong tuần này, khối lượng tín phiếu đáo hạn ước tính lên đến 49.000 tỷ đồng và tiếp tục là yếu tố giúp hỗ trợ thanh khoản.

"Hai loại lãi suất chính sách là lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn hiện đã giảm 1,5% - giảm gần hết phần đã tăng thông qua 2 lượt tăng lãi suất của Ngân hàng Nhà nước vào năm 2022."

Từ ngày 25/5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay qua đêm đối với tổ chức tín dụng từ 6%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5%/năm; lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%/năm.

Ngoài ra, theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước,  lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên ở mức 0,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5%/năm. 

Quyết định hạ lãi suất được đưa ra trong bối cảnh kinh tế vĩ mô chịu nhiều áp lực: kim ngạch xuất nhập khẩu suy giảm, chỉ số quản trị nhà mua hàng (PMI) giảm xuống mức 46,7 điểm và đặc biệt là số lượng các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và doanh nghiệp tạm dừng hoạt động chờ giải thể tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các chuyên gia, xét trên góc độ tổng thể, hai loại lãi suất chính sách là lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn hiện đã giảm 1,5% - giảm gần hết phần đã tăng thông qua 2 lượt tăng lãi suất của Ngân hàng Nhà nước vào năm 2022.

Việc tiếp tục giảm mức trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn sẽ tạo tiền đề để các ngân hàng thương mại giảm lãi suất tín dụng trong thời gian tới, từ đó hỗ trợ chi phí vốn cho doanh nghiệp trong bối cảnh một loạt chi phí sản xuất khác là giá điện đã tăng 3%.

Song, để giảm mặt bằng lãi vay, các chuyên gia cho rằng cần thêm thời gian để nền kinh tế “thẩm thấu” chính sách.

Hoàng Lan