• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.112,68 -5,42/-0,48%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:25:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.112,68   -5,42/-0,48%  |   HNX-INDEX   226,06   -0,62/-0,27%  |   UPCOM-INDEX   86,65   -0,03/-0,03%  |   VN30   1.124,71   -6,18/-0,55%  |   HNX30   466,86   -0,05/-0,01%
04 Tháng Mười 2023 9:34:20 SA - Mở cửa
CMP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Nguồn tin: HNX | 25/05/2023 5:16:00 CH
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMP của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty thông báo sau cho Cổ đông trong Thư mời
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 tại trụ sở chính của Công ty – Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.