• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.099,05 +8,21/+0,75%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.099,05   +8,21/+0,75%  |   HNX-INDEX   226,88   +0,85/+0,38%  |   UPCOM-INDEX   83,98   +0,02/+0,02%  |   VN30   1.093,36   +6,40/+0,59%  |   HNX30   419,76   +0,08/+0,02%
05 Tháng Sáu 2023 2:09:47 CH - Mở cửa
TTA: Huỷ bỏ việc chuyển nhượng thủy điện Suối Sập 2
Nguồn tin: Vietnam+ | 27/05/2023 7:25:00 SA
CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành (mã chứng khoán TTA) quyết định dừng và hủy bỏ việc chuyển nhượng thủy điện Suối Sập 2 (Sơn La) từ công ty TNHH xây dựng Trường Thành.
 
CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành (mã chứng khoán TTA) quyết định dừng và hủy bỏ việc chuyển nhượng Công trình thủy điện Suối Sập 2 tại xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La từ công ty TNHH xây dựng Trường Thành.
 
Theo lý giải của bà Nguyễn Thị Ngọc, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, dự án Công trình thủy điện Suối Sập 2 không còn phù hợp với định hướng phát triển và quy mô đầu tư của Công ty. Bên cạnh đó, việc thỏa thuận chuyển nhượng kéo dài khá lâu có thể gây ra lãng phí nguồn lực của Công ty.
 
Ngoài ra, Công ty đang tập trung nguồn lực để đầu tư sang các dự án mới, có quy mô và giá trị lớn, giàu tiềm năng hơn trong bối cảnh Quy hoạch điện VIII vừa được phê duyệt. Do đó, việc dừng và hủy bỏ việc chuyển nhượng Công trình thủy điện Suối Sập 2 là hợp lý và cấp thiết, tránh lãng phí nguồn lực của Công ty. 
 
 
Tổng giá trị chuyển nhượng của Công trình thủy điện Suối Sập 2 (theo dự kiến) là 250 tỷ đồng, trong đó TTA đã đặt cọc là: 40,5 tỷ đồng cho Công ty TNHH xây dựng Trường Thành.
 
HĐQT ủy quyền cho bà Trần Huyền Trang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc toàn quyền thương thảo các nội dung liên quan tới việc hủy chuyển nhượng Công trình thủy điện Suối Sập 2 với công ty TNHH xây dựng Trường Thành, toàn quyền xử lý và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan.
 
Công ty TNHH xây dựng Trường Thành đang là cổ đông lớn của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, với tổng số cổ phần sở hữu là 36.62-4.960 cổ phần, chiếm 23,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Trần Huy Thiệu – thành viên HĐQT CTCP  Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, đang là thành viên Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc của công ty TNHH xây dựng Trường Thành.