• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.179,93 -32,81/-2,71%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:15:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.179,93   -32,81/-2,71%  |   HNX-INDEX   242,64   -9,23/-3,66%  |   UPCOM-INDEX   90,49   -1,90/-2,06%  |   VN30   1.185,66   -33,53/-2,75%  |   HNX30   509,84   -28,23/-5,25%
22 Tháng Chín 2023 12:17:13 CH - Mở cửa
VC7: "Tham vọng" lợi nhuận năm 2023 tăng gấp 6,6 lần, hợp tác với Tập đoàn IUC làm dự án hơn 480 tỷ đồng
Nguồn tin: Báo Dân Việt | 28/05/2023 3:05:00 CH
Năm 2023, BGI dự kiến đầu tư Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thùy Dương – Thuận An (thuộc khu E – Khu đô thị mới An Vân Dương) thông qua hình thức hợp tác đầu tư có giá trị hơn 480 tỷ đồng.
 
 
Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (HNX: VC7) vừa có thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty dự kiến sẽ tổ chức đại hội vào ngày 19/6 tại Hà Nội.
 
Theo tài liệu dự trình, Hội đồng quản trị BGI dự kiến trình các nội dung quan trọng như: Báo cáo của ban quản trị và ban điều hành về hoạt động năm 2022; Kế hoạch định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Kiến nghị phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2022,…
 
 
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của BGI
 
Trong báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2022 của BGI đạt 327,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12,9 tỷ, đạt lần lượt 76,2% và 20,8% so với kế hoạch đề ra.
 
Theo BGI, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nền hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của Tập đoàn đều không hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, điểm sáng trong năm 2022 là BGI vẫn đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập đầy đủ và kinh doanh có lãi.
 
Tài liệu dự trình cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như: Chính sách thắt chặt tín dụng trong lĩnh vực bất động sản của Chính phủ; Vướng mắc Luật/văn bản dưới luật quy định chưa đồng nhất với các dự án BĐS, nhà ở thương mạng; Các dự án đầu tư cần nguồn vốn rất lớn trong khi nguồn lực tài chính Tập đoàn có hạn;…
 
Dự kiến tăng sở hữu tại Tập đoàn IUC lên 51%
 
Trong năm nay, BGI dự kiến tiếp tục xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các dự án bất động sản: Dự án BGI Topaz Dowtown (TP Huế) với quy mô 13,47ha; Dự án BGI Topaz Garden (TP Huế) quy mô 24,27ha; các dự án khu dân cư, nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp, khu đô thị mới,…
 
Về đầu tư, năm 2023, Công ty dự định tập trung tối đa nguồn lực để triển khai thi công các dự án đầu tư bất động sản đã trúng thầu và đủ điều kiện thi công; nghiên cứu phát triển thêm các dự án khu đô thị; tiếp tục đầu tư mua thêm cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn IUC nhằm mục đích tăng tỉ lệ sở hữu của Công ty lên trên 51%.
 
Đặc biệt, HĐQT trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 kế hoạch đầu tư Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thùy Dương – Thuận An (thuộc khu E – Khu đô thị mới An Vân Dương) thông qua hình thức hợp tác đầu tư có giá trị hơn 480 tỷ đồng, tương đương giá trị trên 35% tổng tài sản trên Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.
 
Với những dự kiến được trình bày trong dự trình, Ban Điều hành Tập đoàn thống nhất xây dựng tham vọng năm 2023, mục tiêu tổng doanh thu đạt 416,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 85,4 tỷ, lần lượt tăng 27% và 562% (gấp 6,6 lần) so với thực hiện năm trước.
 
Về kế hoạch cổ tức, công ty dự trình sẽ không chia cổ tức năm 2022. Năm 2023, cổ tức dự kiến tỷ lệ 15%.
 
Trong Đại hội đồng cổ đông vào sắp tới, ngoài việc thông qua các kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh, dự kiến BGI cũng công bố việc tiếp tục xây dựng, sửa đổi các quy chế quản trị phù hợp, cấu trúc lại các Ban chuyên môn, giải thể các bộ phận không cần thiết để người lao động hưởng đãi ngộ xứng đáng, đảm bảo thực hiện thành công định hướng mục tiêu trong giai đoạn mới.
 
Khánh Ly