• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.179,93 -32,81/-2,71%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:15:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.179,93   -32,81/-2,71%  |   HNX-INDEX   242,64   -9,23/-3,66%  |   UPCOM-INDEX   90,49   -1,90/-2,06%  |   VN30   1.185,66   -33,53/-2,75%  |   HNX30   509,84   -28,23/-5,25%
22 Tháng Chín 2023 12:15:30 CH - Mở cửa
CTG: Muốn phát hành riêng lẻ 16.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2023
Nguồn tin: Tạp chí Nhịp sống thị trường | 03/06/2023 10:10:34 SA
Ngoài số trái phiếu phát hành riêng lẻ trên, VietinBank cũng đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán 9.000 tỷ trái phiếu ra công chúng.
 
 
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - CTG) vừa phê duyệt phương án tổng thể phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2023.
 
Cụ thể, ngân hàng dự kiến chào bán lượng trái phiếu tối đa là 16.000 tỷ đồng theo 30 đợt từ quý II - quý IV/2023 với tổng khối l. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng và có kỳ hạn từ 6 năm trở lên. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và thỏa mãn điều kiện tính vào vốn cấp 2 của VietinBank.
 
Lãi suất danh nghĩa trái phiếu là lãi suất cố định hoặc thả nổi, đảm bảo phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm phát hành trái phiếu.
 
Với trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nổi, lãi suất trái phiếu bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng) của VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank cộng biên độ.
 
Số tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ của VietinBank trong năm 2023, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí có liên quan, dự kiến sẽ được VietinBank sử dụng để tăng vốn cấp 2 và thực hiện cho vay nền kinh tế.
 
Nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được VietinBank sử dụng để cho vay khách hàng có nhu cầu vốn ngắn hạn tạm thời.
 
VietinBank có quyền mua lại trước hạn và Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu số trái phiếu cho VietinBank.
 
Ngoài số trái phiếu phát hành riêng lẻ trên, VietinBank cũng đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, ngân hàng sẽ chào bán 9.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu thông qua hai đợt phát hành.
 
Đợt một, ngân hàng dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy đăng ký có hiệu lực.
 
Đợt hai, VietinBank sẽ chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 2.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Thời gian chào bán đợt hai không được kéo dài quá 90 ngày. Khoảng cách giữa hai đợt không kéo dài quá 12 tháng.
 
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I cho thấy, tính đến cuối tháng 3, VietinBank đã phát hành hơn 36.300 tỷ trái phiếu. Ngoài ra, ngân hàng này cũng có gần 75.266 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi đang lưu hành.