• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.118,10 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:25:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.118,10   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   227,79   +1,11/+0,49%  |   UPCOM-INDEX   86,87   +0,19/+0,22%  |   VN30   1.131,21   +0,32/+0,03%  |   HNX30   473,43   +6,52/+1,40%
04 Tháng Mười 2023 10:29:16 SA - Mở cửa
API: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 8.100.000 CP
Nguồn tin: HNX | 05/06/2023 10:57:00 SA
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương
- Mã chứng khoán: API
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.016.720 CP (tỷ lệ 13,1%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hoài Giang
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Thành viên BKS
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 440.000 CP (tỷ lệ 0,52%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Thanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 770.000 CP (tỷ lệ 0,92%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đỗ Lăng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 16.482.668 CP (tỷ lệ 19,6%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Duy Hưng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện theo Quyết định số 1041/QĐ-XPHC ngày 21/12/2022 của UBCKNN
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/06/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2023.

Cổ phiếu liên quan