• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.102,80 +7,37/+0,67%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.102,80   +7,37/+0,67%  |   HNX-INDEX   227,03   +2,64/+1,18%  |   UPCOM-INDEX   85,04   +0,39/+0,46%  |   VN30   1.093,16   +4,65/+0,43%  |   HNX30   479,11   +8,52/+1,81%
30 Tháng Mười Một 2023 5:14:46 SA - Mở cửa
Bắc Ninh: Thị xã Quế Võ đô thị hóa đạt 60,3%
Nguồn tin: Thương hiệu và Công luận | 21/09/2023 6:00:00 SA
Tính đến hết tháng 8/2023, tỷ lệ đô thị hóa của thị xã Quế Võ đạt khoảng 60,75%. Kết quả này, dựa trên việc Quế Võ thành lập 11 phường với quy mô dân số đô thị gần 130.000 người/tổng số 213.753 dân toàn thị xã.
 
 
Nhiều khu nhà ở mới góp phần nâng cao tỷ lệ đô thị hóa thị xã Quế Võ
 
Ngoài ra, Quế Võ còn tích cực triển khai đầu tư xây dựng các công trình theo Chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở của tỉnh, thị xã:
 
Tập trung thực hiện nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Quế Võ đến năm 2040; tiến hành cập nhật, điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thị xã theo định hướng tại Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045; rà soát điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới tại 10 xã theo tiêu chí nâng cao gắn với quy hoạch phát triển đô thị tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, kinh tế - xã hội.
 
Từ nay đến cuối năm, thị xã Quế Võ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các khu đô thị được phê duyệt; nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng; lập quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới làm cơ sở để công bố danh mục các dự án, lựa chọn các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.