• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 963,90 -22,02/-2,23%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:34 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    963,90   -22,02/-2,23%  |   HNX-INDEX   114,49   -2,58/-2,21%  |   UPCOM-INDEX   53,13   -0,75/-1,38%  |   VN30   936,32   -24,23/-2,52%  |   HNX30   208,13   -7,49/-3,47%
27 Tháng Năm 2018 12:18:20 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo thăm CTCP Thế giới số
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành: Công nghệ
Công ty: CTCP Thế giới số
Chi tiết:
Ngày: 14/04/2017 Số trang: 5 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 628 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Việc hợp tác cùng nhà sản xuất lớn là Xiaomi cùng việc tham gia vào thị trường phân phối thuốc có thể đóng góp lớn vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho DGW trong năm 2017. Nhờ quy mô phân phối gia tăng, biên lợi nhuận của công ty cũng được cải thiện. Chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế của DGW trong năm 2017 có thể tăng trưởng 27,7%, EPS có thể đạt 2.171 đồng/CP tương ứng P/E forward 6,9 lần, là mức tương đối hấp dẫn để đầu tư. DGW cũng có tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền tương đối cao, dividend yield vào khoảng 10%. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt của công ty khá hợp lý, công ty luôn dành 40% LNST để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông, cân đối hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và nguồn lực để phát triển công ty.