• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 10:02:50 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật cổ phiếu PVI - Tích cực
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành: Tài chính
Công ty: CTCP PVI
Chi tiết:
Ngày: 05/10/2017 Số trang: 9 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 733 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Sau 3 năm liền duy trì vị thế số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, trong năm 2017 thị phần của PVI đã tụt xuống vị trí thứ 2 do tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực từ nghiệp vụ bảo hiểm tài sản không có nhiều thuận lợi. Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm cũng không được khả quan do tỷ lệ bồi thường tăng cao đi kèm với chính sách tăng nóng đối với mảng bán lẻ.Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng những khó khăn này chỉ mang tính chất tạm thời và PVI vẫn còn nhiều tiềm năng mở rộng nghiệp vụ bảo hiểm tài sản thiệt hại do:
 
1)    PVI có năng lực bảo hiểm tốt nhờ mức vốn điều lệ lớn nhất trong số các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam và. 
 
2)    Mức trách nhiệm giữ lại tối đa trên mỗi rủi ro hoặc trên mỗi tổn thất riêng lẻ của các DNBH phi nhân thọ đã được nâng từ mức 5% lên 10% vốn chủ sở hữu theo Nghị định 73/2016/NĐ-CP giúp PVI có thể cải thiện tỷ lệ giữ lại của mình. 
 
Cùng với mức P/B hiện đang ở mức khá hấp dẫn, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu PVI.