• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
31 Tháng Ba 2023 7:21:31 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật cổ phiếu PVI - Khả quan
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Ngành: Tài chính
Công ty: CTCP PVI
Chi tiết:
Ngày: 16/10/2017 Số trang: 6 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 348 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Chúng tôi đánh giá khả quan với triển vọng kinh doanh và tiềm năng tăng giá cổ phiếu của PVI dựa trên các đánh giá sau:

- Định giá theo P/E, P/B rẻ nhất trong các doanh nghiệp bảo hiểm đang niêm yết.

- Việc đẩy mạnh khai thác danh mục BĐS trong giai đoạn 2017-2018 giúp PVI tăng trưởng cả về lợi nhuận và dòng tiền thu về, gia tăng danh mục đầu tư tài chính cho các năm sau.

- Việc nới room lên 100% thu hút sự quan tâm của các đối tác chiến lược nước ngoài trong thời gian tới. Sự tham gia của các đối tác này là động lực quan trọng thúc đẩy giá cổ phiếu của các công ty bảo hiểm.

- Việc đẩy mạnh khai thác danh mục BĐS trong giai đoạn 2017-2018 giúp PVI tăng trưởng cả về lợi nhuận và dòng tiền thu về, gia tăng danh mục đầu tư tài chính cho các năm sau.

Trên các luận điểm này và mức định giá 38.277 VND, chúng tôi khuyến nghị Khả quan với cổ phiếu PVI.