• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 983,17 +13,77/+1,42%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:12:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    983,17   +13,77/+1,42%  |   HNX-INDEX   111,98   +1,82/+1,65%  |   UPCOM-INDEX   51,81   +0,02/+0,03%  |   VN30   973,05   +17,30/+1,81%  |   HNX30   200,49   +3,15/+1,59%
24 Tháng Sáu 2018 2:09:44 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật cổ phiếu HUT - Khuyến nghị Trung Lập
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành: Các dịch vụ hạ tầng
Công ty: CTCP Tasco
Chi tiết:
Ngày: 03/11/2017 Số trang: 7 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 688 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Tổng hợp các lĩnh vực, chúng tôi dự báo kết quả kinh doanh của HUT trong năm 2017 vẫn ở mức tích cực, lợi nhuận tăng trưởng 4,2% so với năm 2016. Triển vọng năm 2018 và các năm sau của doanh nghiệp tương đối khả quan khi có hoạt động thu phí BOT là nền tảng vững chắc để đảm bảo mức lợi nhuận tối thiểu khi HUT phát triển những lĩnh vực mới nhiều tiềm năng là bất động sản, thu phí không dừng, y tế. Ở hoạt động bất động sản, HUT đảm bảo có đủ quỹ đất để phát triển các dự án bất động sản trong các năm tới với chi phí đất rẻ, hoạt động thu phí không dừng và hoạt động y tế là những dự án có phần dài hơi nhằm duy trì tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Công ty còn 160 tỷ trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi toàn bộ trong năm 2018 tương ứng với mức pha loãng EPS vào khoảng 6,3%. HUT cũng là công ty có mức cổ tức bằng tiền cao (15%), dividen yield tương ứng với mức giá hiện tại là 14,5% và công ty có nhiều cơ sở để duy trì mức cổ tức này. Trong năm 2017, điểm rơi lợi nhuận của HUT tập trung vào quý 4 nên kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm chưa cao đã khiến giá cổ phiếu có sự điều chỉnh và hiện đã ở mức hấp dẫn so với tiềm năng của cổ phiếu.

Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu HUT, mức giá kỳ vọng của chúng tôi vào khoảng 12.500 đồng/cổ phiếu tương ứng với mức tăng 22,5% so với giá đóng cửa ngày 2/11/2017.