• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 983,17 +13,77/+1,42%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:12:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    983,17   +13,77/+1,42%  |   HNX-INDEX   111,98   +1,82/+1,65%  |   UPCOM-INDEX   51,81   +0,02/+0,03%  |   VN30   973,05   +17,30/+1,81%  |   HNX30   200,49   +3,15/+1,59%
24 Tháng Sáu 2018 2:10:04 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật cổ phiếu PVE - Khuyến nghị Mua
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Ngành: Dầu khí
Công ty: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP
Chi tiết:
Ngày: 08/11/2017 Số trang: 10 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 513 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ
 
Chúng tôi khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu PVE của Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí với mức định giá 9.100 đồng/cp với mục tiêu trung và dài hạn, trên cở sở:
 
-       PVE có bề dày lịch sử hoạt động trên 15 năm chuyên ngành tư vấn thiết kế và thi công các công trình dầu khí.
-       Công ty là đơn vị duy nhất trong PVN hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế
-       Nguồn công việc ổn định giúp hoạt động kinh doanh của PVE có thể tăng trưởng trong 3 năm tới.
-       Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.
-       Lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2017 đạt 15,06 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2016
-       PVE là cổ phiếu có lợi suất cổ tức cao, giá trị cổ phiếu đang thấp hơn nhiều so với bookvlue.