• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 962,16 -25,18/-2,55%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:11:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    962,16   -25,18/-2,55%  |   HNX-INDEX   110,58   -2,47/-2,18%  |   UPCOM-INDEX   51,68   -0,88/-1,67%  |   VN30   945,11   -25,24/-2,60%  |   HNX30   195,30   -6,50/-3,22%
19 Tháng Sáu 2018 7:16:50 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật cổ phiếu FCN - Khuyến nghị Mua
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Ngành: Các dịch vụ hạ tầng
Công ty: CTCP FECON
Chi tiết:
Ngày: 07/11/2017 Số trang: 12 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 456 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Công ty cổ phần FECON (mã FCN) đã khẳng định được vị trí đầu ngành của mình trong lĩnh vực công trình ngầm và nền móng yếu, phản ánh thông qua tốc độ trúng thầu nhiều dự án lớn trong những năm gần đây và nhiều dự án tiếp tục được triển khai cho các giai đoạn tiếp theo.
 
Trên cơ sở đó, chúng tôi đánh giá FCN hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu 2.800 tỷ đồng doanh thu trong năm nay. Với kết quả này, chúng tôi dự phóng lợi nhuận sau thuế của FCN có thể đạt mức 196 tỷ đồng, tăng 26,5% so với thực hiện năm 2016, trong trường hợp tính thêm lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án và thoái vốn có thể đạt khoảng 220 tỷ đồng. Nếu giả định các trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi toàn bộ 327,5 tỷ còn lại với giá chuyển đổi khoảng 20.400 đồng/cp thì EPSf của Fecon đạt khoảng 3.100 đồng/CP (vốn điều lệ mới 707 tỷ đồng).
 
Hiện tại cổ phiếu FCN đang giao dịch với mức P/E là 8,19 lần, đây là mức khá hấp dẫn so với các doanh nghiệp cùng ngành Xây dựng (P/E là 9,8 lần), cũng như P/E thị trường (16,9 lần). Mức P/E forward năm 2017 của FCN khoảng 9 lần, giá trị hợp lý của cổ phiếu FCN vào khoảng 27.900 đồng/cp. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu FCN tại vùng giá hiện tại.