• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 983,17 +13,77/+1,42%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:12:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    983,17   +13,77/+1,42%  |   HNX-INDEX   111,98   +1,82/+1,65%  |   UPCOM-INDEX   51,81   +0,02/+0,03%  |   VN30   973,05   +17,30/+1,81%  |   HNX30   200,49   +3,15/+1,59%
23 Tháng Sáu 2018 5:25:08 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật cổ phiếu VNE - Khuyến nghị Tích cực
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành: Công nghiệp
Công ty: Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam
Chi tiết:
Ngày: 29/12/2017 Số trang: 19 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 1.329 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Với mức giá đóng cửa ngày 27/12/2017 là 7.480 VND/CP, VNE đang giao dịch thấp hơn 60,42% so với mức giá hợp lý của VNE. Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu VNE với mức giá mục tiêu cho năm 2018 là 12.000 VND/CP.
Tuy nhiên chúng tôi cũng lưu ý giá trị định giá BĐS chiếm một tỷ trọng khá lớn trong khi LNST của VNE có thể tăng trưởng âm trong năm 2018, điều này sẽ ảnh hưởng tới động lực tăng giá của của cổ phiếu VNE. Một số yếu tố có thể hỗ trợ cho cổ phiếu VNE có thể sớm quay về giá trị hợp lý như:
  • Thoái vốn khách sạn Xanh Huế;
  • Khó khăn từ Quyết định 4970 được tháo gỡ;
  • Hoàn nhập trích lập dịch phòng.