• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 943,97 +1,58/+0,17%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:12:20 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    943,97   +1,58/+0,17%  |   HNX-INDEX   105,58   -1,34/-1,26%  |   UPCOM-INDEX   50,59   +0,43/+0,85%  |   VN30   941,09   +5,67/+0,61%  |   HNX30   188,79   -2,79/-1,46%
20 Tháng Bảy 2018 6:22:37 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật cổ phiếu VDP
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành: Y tế
Công ty: CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA
Chi tiết:
Ngày: 02/01/2018 Số trang: 5 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 707 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Mặc dù LNST kế hoạch năm 2018 giảm 16,7% yoy, tuy nhiên nếu loại trừ khoản thu nhập bất thường từ bất động sản, LNST dự kiến vẫn tăng trưởng 9% so với năm 2017. VDP là doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ổn định, tình hình tài chính lành mạnh và định giá rẻ hơn so với mức bình quân của các doanh nghiệp dược phẩm đang niêm yết.
Chúng tôi cho rằng, kết quả kinh doanh khả quan năm 2017 sẽ là yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu trong ngắn hạn. NĐT có thể xem xét mua vào ở vùng giá 35.000 – 37.000 đồng và bán ra ở vùng giá 43.000 – 45.000 đồng, lợi nhuận kỳ vọng trong ngắn hạn khoảng 20%. Rủi ro cần lưu ý là thanh khoản cổ phiếu ở mức khá thấp, khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên là 17.508 đồng/cổ phiếu.