• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
23 Tháng Giêng 2022 7:04:22 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật cổ phiếu GAS - Khuyến nghị Phù hợp thị trường
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Ngành: Dầu khí
Công ty: Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP
Chi tiết:
Ngày: 08/05/2018 Số trang: 10 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 640 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Dựa trên mô hình kinh doanh hiện tại của GAS và sự đóng góp của GPP Cà Mau (từ 2018), dự án đường ống khí Lô B – Ô Môn (2022), kho cảng LNG Thị Vải (2023), chúng tôi dự phóng doanh thu và lợi nhuận ròng tăng trưởng bình quân lần lượt 7%/năm và 3%/năm, tương ứng đạt mức 101.151 tỷ đồng và 12.150 tỷ đồng vào năm 2024.
 
Chúng tôi khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 99.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 5% so với thị giá hiện tại.
 
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, chúng tôi cho rằng giá hiện tại của GAS đã phản ánh đầy đủ kỳ vọng của thị trường.
 
So với các công ty khác trong khu vực Châu Á, cổ phiếu GAS đang giao dịch ở mức EV/EBITDA forward 13x và P/E forward 21,1x, cao hơn tương ứng 7% và 2% so với mức bình quân các công ty cùng ngành.
 
Giá mục tiêu của chúng tôi được xác định dựa trên EV/EBITDA ở mức 12x và P/E ở mức 20,6 x cho năm 2018.