• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.393,72 +4,48/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:24:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.393,72   +4,48/+0,32%  |   HNX-INDEX   393,79   +2,58/+0,66%  |   UPCOM-INDEX   100,82   +0,45/+0,45%  |   VN30   1.489,61   +0,90/+0,06%  |   HNX30   616,09   +5,28/+0,86%
25 Tháng Mười 2021 9:29:43 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo phân tích cổ phiếu VNE - OUTPERFORM
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành: Công nghiệp
Công ty: Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam
Chi tiết:
Ngày: 14/08/2018 Số trang: 7 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 525 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Lợi nhuận tăng mạnh nhờ hoạt động thoái vốn Lợi nhuận tăng mạnh nhờ thoái vốn từ CTCP Du lịch Xanh Huế Trong Quý 2/2018, VNE đã thực hiện thoái vốn công ty con là Công ty Cổ phần Du lịch Xanh Huế Vneco với giá chuyển nhượng 279 tỷ, giá vốn đầu tư là 110 tỷ đồng, chi phí tư vấn môi giới thoái vốn là 32 tỷ đồng và LNTT từ việc thoái vốn là 137 tỷ đồng.