• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 8:30:30 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật PVI - THEO DÕI
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Ngành: Tài chính
Công ty: CTCP PVI
Chi tiết:
Ngày: 17/04/2019 Số trang: 10 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 669 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

KHUYẾN NGHỊ: Hiện tại PVI đang giao dịch tại mức giá là 40.600 đồng/cp tương đương với P/B 2018 là 1,34 lần, cao hơn trung bình ngành (khoảng 1,05 lần). Với triển vọng năm 2019 về doanh thu và lợi nhuận thì mức giá hiện tại của PVI không thực sự hấp dẫn. Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI cho cổ phiếu này