• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
07 Tháng Mười Hai 2021 3:09:53 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật KQKD HT1 - TRUNG LẬP
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
Ngành: Công nghiệp
Công ty: CTCP Xi Măng Hà Tiên 1
Chi tiết:
Ngày: 25/10/2019 Số trang: 7 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 501 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Trong năm 2020, chúng tôi ước tính HT1 sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ròng ở mức 8,697 tỷ đồng và 747 tỷ đồng, tăng lần lượt 0.4% n/n và 2.1% n/n. Khả năng cải thiện doanh số trong bối cảnh thị trường nội địa yếu là điểm cộng lớn cho HT1 trong năm nay. Tuy nhiên, không có bất kỳ dự án xi măng mới nào, sự tăng trưởng cho HT1 bị hạn chế trong tương lai gần. Sử dụng EV/EBITDA trung bình là 4.5 và P/E là 9.5, chúng tôi định giá cổ phiếu HT1 ở mức 17,100 đồng vào cuối năm 2020. Bao gồm 1,200 đồng cổ tức tiền mặt trên mỗi cổ phiếu, tổng lợi nhuận dự kiến là 10.9% tại thị giá 16,500 đồng. Khuyến nghị TRUNG LẬP.