• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
07 Tháng Mười Hai 2021 4:09:06 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Bóa cáo cập nhật HPG - MUA
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
Ngành: Vật liệu cơ bản
Công ty: CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Chi tiết:
Ngày: 26/02/2020 Số trang: 7 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 504 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Trước bất kỳ sự kích cầu nào từ Chính phủ, chúng tôi kỳ vọng tác động tiêu cực ngắn hạn đến ngành thép Việt Nam. Tuy nhiên, với những lợi thế chính của Hoà Phát, chúng tôi duy trì ước tính trước đó về doanh thu và lợi nhuận ròng ở mức 76,018 tỷ đồng và 8,762 tỷ đồng, tăng 19.4% n/n và 12.9% n/n. Do đó, chúng tôi định giá cổ phiếu của HPG ở mức 28,000 đồng vào cuối năm 2020 cho tổng lợi nhuận 20.2%. Duy trì khuyến nghị MUA.