• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
31 Tháng Ba 2023 6:49:01 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật PVI - THEO DÕI
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí
Ngành: Tài chính
Công ty: CTCP PVI
Chi tiết:
Ngày: 03/03/2020 Số trang: 9 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 851 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Thị trường bảo hiểm dự báo còn nhiều tiềm năng phát triển nhờ quy mô dân số, tầng lớp trung lưu gia tăng, nhu cầu phát triển doanh nghiệp tăng. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng tác động đến lĩnh vực nền kinh tế, trong đó có thị trường tài chính – bảo hiểm. Dự báo từ sau 2020 thị trường phi nhân thọ phát triển mạnh mẽ, với tầm nhìn dài hạn, chúng tôi kỳ vọng với vị thể của PVI kết hợp với kinh nghiệp của cổ đông lớn sẽ giúp PVI tăng trưởng tốt về doanh thu và lợi nhuận.