• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.481,58 +2,00/+0,14%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.481,58   +2,00/+0,14%  |   HNX-INDEX   411,82   +1,59/+0,39%  |   UPCOM-INDEX   109,05   +1,02/+0,94%  |   VN30   1.525,31   +9,15/+0,60%  |   HNX30   731,76   -0,14/-0,02%
27 Tháng Giêng 2022 12:28:43 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật MBB - KHẢ QUAN
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect
Ngành: Tài chính
Công ty: Ngân hàng TMCP Quân Đội
Chi tiết:
Ngày: 28/03/2020 Số trang: 8 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 499 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Đánh giá Khả quan; giá mục tiêu giảm xuống VND26.200 Giá mục tiêu của chúng tôi được đưa ra dựa trên phương pháp định giá bằng thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 14,3%; tăng trưởng dài hạn: 3%) và tỷ lê P/B 1,2 lần cho năm 2020. Giá mục tiêu giảm do dự báo EPS thấp hơn và phần bù rủi ro thị trường tăng để phản ánh ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19. MBB sẽ bị ảnh hưởng trong năm 2020 nhưng tăng trưởng LN sẽ khôi phục trong 2021, do đó mức giá cổ phiếu hiện nay đang khá hấp dẫn. Rủi ro giảm giá có thể xảy ra khi dịch kéo dài quá nửa đầu năm 2020. Yếu tố tăng định giá đến từ việc nợ xấu tăng chậm, do đó chi phí tín dụng thấp hơn dự báo.