• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:54:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   411,27   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   108,73   0,00/0,00%  |   VN30   1.516,57   0,00/0,00%  |   HNX30   728,03   0,00/0,00%
28 Tháng Giêng 2022 9:00:04 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật GAS - GIỮ
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty chứng khoán Phú Hưng
Ngành: Các dịch vụ hạ tầng
Công ty: Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP
Chi tiết:
Ngày: 08/04/2020 Số trang: 12 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 873 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Chúng tôi dự phóng năm 2020, doanh thu đạt 53,547 tỷ VND, lợi nhuận đạt 7,872 tỷ VND do ảnh hưởng bởi giá dầu. Dựa trên phương pháp P/E, chúng tôi ước tính mức giá hợp lý của cổ phiếu GAS năm 2020 sẽ vào khoảng 59,000 VND/cố phiếu, giảm 0.3% so với mức giá hiện tại. Từ đó đưa ra khuyến nghĩ GIỮ cho cổ phiếu này.

Rủi ro: (1) Rủi ro giá dầu; (2) Rủi ro thay đổi giá đầu vào; (3) Sự cố kỹ thuật; (4) Rủi ro thiếu khí; (4) Rủi ro tỷ giá.