• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,94 -13,90/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,94   -13,90/-0,96%  |   HNX-INDEX   421,21   -24,13/-5,42%  |   UPCOM-INDEX   107,47   -1,89/-1,73%  |   VN30   1.477,06   -1,55/-0,10%  |   HNX30   738,74   -44,18/-5,64%
19 Tháng Giêng 2022 2:58:18 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo ngành Dầu khí 4/2020
Loại báo cáo: Phân tích ngành
Nguồn: Công ty chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Chi tiết:
Ngày: 20/04/2020 Số trang: 8 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 1.123 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Ngành Dầu khí Việt Nam được chi phối bởi Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), dưới sự giám sát của Bộ Công Thương, trong cả điều hành và vận hành trong ngành này. Tất cả hoạt động sản xuất dầu khí trong nước đều được thực hiện bởi các công ty con thượng nguồn của PetroVietnam, Tổng công ty thăm dò khai thác khí Việt Nam (PVEP) hoặc thông qua liên doanh (JV) và các hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC), trong đó công ty dầu quốc gia nắm giữ ít nhất 20% cổ phần. Hoạt động SX kinh doanh của PetroVietnam bao gồm: Hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí, Hoạt động khai thác dầu, Hoạt động lọc dầu, hóa dầu và sản xuất các sản phẩm sinh học khác, và Hoạt động khai thác và cung cấp khí.

Doanh nghiệp dầu khí đang gặp phải rất nhiều khó khăn trong tình thế phải chịu tác động kép từ dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp và giá dầu đang ở mức thấp ảnh hướng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp trong tập đoàn dầu khí.