• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.099,23 +8,39/+0,77%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:35:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.099,23   +8,39/+0,77%  |   HNX-INDEX   227,02   +0,99/+0,44%  |   UPCOM-INDEX   84,05   +0,09/+0,11%  |   VN30   1.093,87   +6,91/+0,64%  |   HNX30   420,27   +0,59/+0,14%
05 Tháng Sáu 2023 1:42:41 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật LCG - THEO DÕI
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Ngành: Công nghiệp
Công ty: CTCP Lizen
Chi tiết:
Ngày: 10/06/2020 Số trang: 10 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 333 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Dựa trên phương pháp định giá so sánh P/B, chúng tôi xác định mức P/B trung bình của một số doanh nghiệp so sánh là 0,57x, tương ứng vơi giá mục tiêu của LCG là 8.750 đồng/cp (+10,48% so với giá đóng cửa ngày 05/06/2020). Tuy nhiên, do quỹ đất kinh doanh của LCG không còn nhiều nên mảng kinh doanh BĐS sẽ giảm mạnh trong năm 2020, ngoài ra các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông dự kiến sẽ bị chậm tiến độ và phải chuyển sang năm 2021, nên chúng tôi đưa ra khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu LCG ở thời điểm hiện tại. Nhà đầu tư có thể xem xét MUA vào ở mức giá 7.000 đồng/cp (thấp hơn 25% so với giá mục tiêu).