• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 868,72 -2,49/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    868,72   -2,49/-0,29%  |   HNX-INDEX   115,65   -0,01/-0,01%  |   UPCOM-INDEX   57,28   +0,03/+0,05%  |   VN30   806,17   -2,85/-0,35%  |   HNX30   218,14   -0,65/-0,30%
14 Tháng Bảy 2020 12:21:14 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật PVD - GIỮ
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty chứng khoán Phú Hưng
Ngành: Dầu khí
Công ty: Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
Chi tiết:
Ngày: 24/06/2020 Số trang: 8 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 716 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Ngoài các giàn khoan bị trì hoãn như trên, giả định các hợp đồng khoan còn lại sẽ được thực hiện đúng thời hạn, chúng tôi ước tính doanh thu PVD đạt 3,058 tỷ VND (-30%), LNST đạt 68 tỷ VND (-12.9% YoY). Bằng phương pháp EV/EBITDA và P/B, chúng tôi ước tính thận trọng giá trị hợp lý của PVD là 10,500 VND/cổ phiếu, tăng 0.6% so với mức giá hiện tại. Do đó, khuyến nghị GIỮ đối với cổ phiếu này.