• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 867,08 +5,92/+0,69%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:20:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    867,08   +5,92/+0,69%  |   HNX-INDEX   113,74   +0,67/+0,59%  |   UPCOM-INDEX   56,42   -0,06/-0,10%  |   VN30   808,99   +5,53/+0,69%  |   HNX30   217,90   +1,47/+0,68%
07 Tháng Bảy 2020 10:20:14 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật SRF - BÁN
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Ngành: Công nghiệp
Công ty: CTCP Kỹ nghệ Lạnh
Chi tiết:
Ngày: 26/06/2020 Số trang: 8 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 728 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

KHUYẾN NGHỊ: Bằng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền FCFE, chúng tôi xác định mức giá mục tiêu của cổ phiếu SRF là 14.400 VND/cp (-3,3% so với giá đóng cửa 23/06/2020). Chúng tôi khuyến nghị BÁN với SRF trong giai đoạn này, do (1) SRF là nhà thầu phụ hoàn thiện, có sức mạnh mặc cả với khách hàng thấp, do đó sẽ chịu thiệt hại cao trong giai đoạn thị trường xây dựng dân dụng chậm lại bởi dịch Covid-19, và (2) Dòng tiền kinh doanh của SRF âm từ 2016 do khoản phải thu tăng cao, đồng thời doanh nghiệp phải liên tục ghi nhận dự phòng phải thu khó đòi, thể hiện chất lượng lợi nhuận thấp.