• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 841,46 +1,42/+0,17%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:09:56 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    841,46   +1,42/+0,17%  |   HNX-INDEX   112,78   -0,57/-0,51%  |   UPCOM-INDEX   56,22   +0,10/+0,18%  |   VN30   782,15   +0,55/+0,07%  |   HNX30   209,44   -0,91/-0,43%
09 Tháng Tám 2020 9:24:55 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật DGC - THEO DÕI
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Công ty: CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang
Chi tiết:
Ngày: 28/07/2020 Số trang: 27 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 1.983 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Chúng tôi tiến hành định giá lần đầu cổ phiếu DGC bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFE và FCFF với tỷ trọng 50:50. Với kỳ vọng mảng phốt pho duy trì ổn định và động lực tăng trưởng tích cực từ mảng xút - Clo, giá mục tiêu của cổ phiếu DGC được xác định là 45.600 VND/cp, +12,9% so với giá đóng cửa ngày 17/07/2020. Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu DGC ở thời điểm hiện tại. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào cổ phiếu DGC tại mức giá 38.000 VND/cp, thấp hơn 5,9% so với giá thị trường ngày 17/07/2020.