• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 841,46 +1,42/+0,17%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:09:56 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    841,46   +1,42/+0,17%  |   HNX-INDEX   112,78   -0,57/-0,51%  |   UPCOM-INDEX   56,22   +0,10/+0,18%  |   VN30   782,15   +0,55/+0,07%  |   HNX30   209,44   -0,91/-0,43%
09 Tháng Tám 2020 9:20:03 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: PNJ: Khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu ở mức 78.800 đồng/cp
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect
Ngành: Hàng tiêu dùng
Công ty: CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Chi tiết:
Ngày: 30/07/2020 Số trang: 6 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 719 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu ở mức 78.800 đồng/cp, trong bối cảnh giá PNJ đã giảm mạnh trong Q2/20. Giá mục tiêu tương ứng tiềm năng tăng giá 51,2% so với giá hiện tại (52.100 đồng, tại thời điểm 27/7). Chúng tôi dự báo tăng trưởng EBIT 2020-29F với tốc độ CAGR là 7,8%. Giá mục tiêu dựa trên phương pháp DCF của chúng tôi là 78.800 đồng với các giả định về lãi suất phi rủi ro ở mức 4% và WACC ở mức 10,7%.