• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 912,53 +0,03/+0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:40:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    912,53   +0,03/+0,00%  |   HNX-INDEX   132,82   -0,30/-0,22%  |   UPCOM-INDEX   61,65   -0,13/-0,20%  |   VN30   866,01   +2,70/+0,31%  |   HNX30   247,66   +0,05/+0,02%
29 Tháng Chín 2020 1:40:17 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật VCB - GIỮ
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty chứng khoán Phú Hưng
Ngành: Tài chính
Công ty: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chi tiết:
Ngày: 09/09/2020 Số trang: 8 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 1.028 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu dòng thu nhập thặng dự, giá trị hợp lý đối với mỗi cổ phiếu VCB là 78,000 VND/CP, tương đương với P/B forward 2020 ở mức là 2.93x Khuyến nghị: GIỮ đối với cổ phiếu VCB