• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 905,24 -7,26/-0,80%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:35:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    905,24   -7,26/-0,80%  |   HNX-INDEX   131,74   -1,38/-1,04%  |   UPCOM-INDEX   61,45   -0,33/-0,53%  |   VN30   858,38   -4,93/-0,57%  |   HNX30   245,35   -2,25/-0,91%
29 Tháng Chín 2020 2:36:43 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật VGI - BÁN
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset
Ngành: Công nghệ
Công ty: Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel
Chi tiết:
Ngày: 10/09/2020 Số trang: 15 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 779 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu cho VGI với khuyến nghị Bán và giá mục tiêu 24,200VND, thấp hơn 10% so với giá thị trường. 

Mặc dù có triển vọng tích cực về dài hạn, giá cổ phiếu hiện tại không hấp dẫn về định giá.