• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 921,05 -25,42/-2,69%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    921,05   -25,42/-2,69%  |   HNX-INDEX   134,04   -3,09/-2,25%  |   UPCOM-INDEX   62,73   -0,66/-1,05%  |   VN30   888,88   -24,43/-2,67%  |   HNX30   246,47   -6,73/-2,66%
29 Tháng Mười 2020 6:10:55 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo ngành xi măng - 9/2020
Loại báo cáo: Phân tích ngành
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Chi tiết:
Ngày: 09/10/2020 Số trang: 60 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 3.000 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Trong ngắn hạn (dưới 12 tháng) – TRUNG LẬP: Chúng tôi đưa ra đánh giá trung lập đối với triển vọng ngành xi măng Việt Nam trong giai đoạn dưới 12 tháng. Mặc dù nhu cầu xi măng chịu ảnh hưởng tạm thời bởi đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp xi măng lại đang được hưởng lợi đáng kể từ xu hướng suy giảm nhanh của các chi phí đầu vào trong ngành giúp hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn diễn biến thuận lợi. ➢

Trung và dài hạn (trên 12 tháng) – KHẢ QUAN: Đối với giai đoạn trên 12 tháng, chúng tôi đánh giá tích cực về triển vọng của các doanh nghiệp xi măng Việt Nam, với nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng trưởng ổn định và nguồn cung xi măng mới hạn chế. Cùng với đó, các doanh nghiệp trong ngành sẽ tiến tới cạnh tranh sâu hơn về công nghệ và kỹ thuật sản xuất, giúp tiến gần hơn tới khả năng phát triển ổn định và bền vững trong tương lai. Tuy nhiên, cơ hội đầu tư hiện tại vào các doanh nghiệp xi măng ở Việt Nam còn khá hạn chế, với các doanh nghiệp niêm yết chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc khối VICEM và các doanh nghiệp địa phương có quy mô sản xuất nhỏ