• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 995,76 +1,57/+0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    995,76   +1,57/+0,16%  |   HNX-INDEX   147,58   -0,59/-0,40%  |   UPCOM-INDEX   66,76   +0,07/+0,10%  |   VN30   959,61   -0,42/-0,04%  |   HNX30   266,96   -1,54/-0,57%
24 Tháng Mười Một 2020 5:12:14 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật DCM - MUA
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Ngành: Vật liệu cơ bản
Công ty: CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau
Chi tiết:
Ngày: 18/11/2020 Số trang: 26 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 1.817 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Chúng tôi tiến hành định giá lần đầu cổ phiếu DCM bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFE và FCFF với tỷ trọng 50:50. Với kỳ vọng gia tăng hiệu suất hoạt động mảng Urê và sự thay đổi chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón từ năm 2021, chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu DCM với mục tiêu trung hạn, giá mục tiêu được xác định là 14.800 VND/cp, +19,8% so với giá đóng cửa ngày 11/11/2020.