• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.164,21 +29,53/+2,60%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:20:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.164,21   +29,53/+2,60%  |   HNX-INDEX   240,27   +7,02/+3,01%  |   UPCOM-INDEX   77,46   +1,28/+1,68%  |   VN30   1.151,30   +35,09/+3,14%  |   HNX30   370,98   +9,68/+2,68%
22 Tháng Giêng 2021 12:55:28 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: GIC: Khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 35.865 VNĐ/ cổ phiếu
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương
Ngành: Công nghiệp
Công ty: CTCP Đầu tư dịch vụ và Phát triển xanh
Chi tiết:
Ngày: 08/01/2021 Số trang: 4 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 285 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Mặc dù mới được thành lập từ năm 2017, GIC đã chứng minh được hiệu quả kinh doanh tích cực nhờ kế thừa kinh nghiệm, nguồn lực và cùng năm trong chuỗi dịch vụ của công ty mẹ - Tập đoàn Viconship (VSC). VCBS dự phóng trong năm 2021, doanh thu của GIC đạt 202 tỷ đồng (+6,4% yoy), LNST đạt 48,3 tỷ đồng (+20,8% yoy), tương ứng với EPS là 3.985 VND/ cổ phiếu.
 
Với lợi thế dòng tiền dồi dào và nợ vay đang tiến tới được hoàn trả toàn bộ, GIC là cổ phiếu phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn, yêu cầu mức độ rủi ro thấp nhờ khả năng chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao (khoảng 10%/ năm) trong khi sở hữu tiềm năng tăng trưởng từ xu hướng sản lượng hàng hóa trong khu vực và kỳ vọng được đưa vào danh mục cảng cạn. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cơ hội đầu tư cổ phiếu GIC trong trung và dài hạn với mức định giá hợp lý là 35.865 VNĐ/ cổ phiếu.