• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.377,77 +17,85/+1,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.377,77   +17,85/+1,31%  |   HNX-INDEX   318,73   +1,66/+0,52%  |   UPCOM-INDEX   90,22   +0,67/+0,75%  |   VN30   1.481,30   +19,39/+1,33%  |   HNX30   505,52   +2,91/+0,58%
20 Tháng Sáu 2021 2:30:01 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật MPC - MUA
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty chứng khoán Phú Hưng
Ngành: Hàng tiêu dùng
Công ty: CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú
Chi tiết:
Ngày: 25/03/2021 Số trang: 8 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 816 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Chúng tôi ước tính doanh thu năm 2021 đạt khoảng 16,823 tỷ đồng (+17% YoY), trong khi LNST năm 2021 đạt 762 tỷ đồng (+13% YoY), với biên lợi nhuận gộp khoảng 11.4%. Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu MPC khoảng 44,700 đồng/cổ phiếu (+16% so với giá hiện tại). Do đó đưa ra khuyến nghị MUA cổ phiếu này.