• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.377,77 +17,85/+1,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.377,77   +17,85/+1,31%  |   HNX-INDEX   318,73   +1,66/+0,52%  |   UPCOM-INDEX   90,22   +0,67/+0,75%  |   VN30   1.481,30   +19,39/+1,33%  |   HNX30   505,52   +2,91/+0,58%
20 Tháng Sáu 2021 1:05:09 SA - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật SBT - MUA
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Công ty chứng khoán Phú Hưng
Ngành: Hàng tiêu dùng
Công ty: CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa
Chi tiết:
Ngày: 25/03/2021 Số trang: 11 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 1.164 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần của SBT trong niên độ 2020-2021 là 15,790 tỷ đồng (+22.5%YoY) với ước tính sản lượng đường tiêu thụ đạt 1.27 triệu tấn (+20% YoY) và mức giá bán đường tối thiểu dao động trong khoảng 10,000-15,000 đồng/kg. LNST đạt 744 tỷ đồng (+105% YoY) với giả định biên lãi gộp được cải thiện lên mức 12.8% nhờ kiểm soát tốt chi phí đầu vào. Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, ước tính mức giá hợp lý cho cổ phiếu SBT khoảng 30,000 đồng/cổ phiếu (+29% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này.