• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
24 Tháng Bảy 2021 5:55:11 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật QNS - NẮM GIỮ
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Các nguồn khác
Ngành: Hàng tiêu dùng
Công ty: CTCP Đường Quảng Ngãi
Chi tiết:
Ngày: 17/06/2021 Số trang: 27 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 1.104 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
  • QNS là một cổ phiếu “value”, bị định giá thấp hơn giá trị thực tế. Tuy vậy, động lực tăng giá QNS phụ thuộc nhiều vào thương vụ M&A, hoặc việc chuyển sàn niêm yết HOSE.
  • TCSC khuyến nghị mua & nắm giữ QNS với NĐT dài hạn (nắm cổ phiếu từ 1-2 năm). Với NĐT ngắn hạn (nắm giữ dưới 1 năm), chúng tôi khuyến nghị: theo dõi & lựa chọn thời điểm đầu tư.