• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
24 Tháng Bảy 2021 6:11:24 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật HDG - MUA
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Các nguồn khác
Ngành: Tài chính
Công ty: CTCP Tập đoàn Hà Đô
Chi tiết:
Ngày: 17/06/2021 Số trang: 29 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 1.262 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:

Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu HDG cho những nhà đầu tư ưa thích một cổ phiếu tăng trưởng, có định giá hấp dẫn và cổ tức ở mức tốt trong lĩnh vực BDS. HDG hiện nay chủ yếu hoạt động trong 2 lĩnh vực là BDS và năng lượng. Trong lĩnh vực BDS, các dự án đang phát triển giúp HDG đảm bảo dòng tiền và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tốt trong giai đoạn 2021 – 2023.

Công ty luôn tích cực trong việc tìm kiếm và mở rộng quỹ đất nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng dài hạn. Đối với lĩnh vực năng lượng, HDG liên tục gia tăng công suất thông qua việc triển khai các dự án mới về thủy điện, điện gió. Với các dự án đang triển khai, tổng công suất mảng năng lượng năm 2021 sẽ tăng gấp đôi so với năm 2020.