• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   -2,16/-0,16%  |   HNX-INDEX   358,87   +0,90/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   97,45   +0,05/+0,05%  |   VN30   1.458,66   +3,07/+0,21%  |   HNX30   582,64   -2,41/-0,41%
20 Tháng Chín 2021 6:45:22 CH - Mở cửa
Chi tiết báo cáo
Tiêu đề: Báo cáo cập nhật QNS - NẮM GIỮ
Loại báo cáo: Phân tích công ty
Nguồn: Các nguồn khác
Ngành: Hàng tiêu dùng
Công ty: CTCP Đường Quảng Ngãi
Chi tiết:
Ngày: 24/08/2021 Số trang: 27 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Quy mô: 953 Kb
Báo cáo này hữu ích?
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
 
Tóm tắt:
Kết luận: NẮM GIỮ
❖ QNS là một cổ phiếu “value”, bị định giá thấp hơn giá trị thực tế.
❖ TCSC khuyến nghị nắm giữ QNS vì đây là doanh nghiệp FMCG lớn, có nền tảng
nội tại tốt. Trong ngắn hạn, giá đường tăng cũng giúp cho mảng đường của QNS
phục hồi.